macbook-updater.1e647b6e

Cài đặt Cập nhật Cardo
để giữ cho thiết bị luôn được cập nhật

Để nâng cấp thiết bị dòng FREECOM hoặc PACKTALK của bạn, hãy tải xuống và cài đặt công cụ Cardo Update và kết nối thiết bị của bạn với máy tính.

* Hệ điều hành được hỗ trợ tối thiểu: Windows 7. Hoặc Mac OS X 10.11

** Để cài đặt các bản cập nhật trên các thiết bị Cardo cũ hơn như dòng Q, dòng G, SHO-1 và SRC, vui lòng sử dụng Cardo Community.

Cài đặt bản cập nhật Cardo