KHÁT DESIRE TO MAKE YOUR JOURNEY SPECIAL

— Since 2004, we have been by your side every step of the way —

Back to 2003 …

At that time, the company was one of the few businesses that created Bluetooth headsets for early mobile phones. The product called Scala has become very special thanks to its unique air filter technology. When using Scala, the user’s voice is filtered cleanly and without any noise.

Ngược về năm 2003 …

Khi đó, công ty là một trong số ít doanh nghiệp tạo nên sản phẩm tai nghe công nghệ Bluetooth cho những chiếc điện thoại di động đời đầu. Sản phẩm với tên gọi Scala đã trở nên rất đặc biệt nhờ công nghệ lọc gió độc nhất vô nhị. Khi dùng Scala, giọng nói của người dùng được lọc trong vắt và không một tiếng ồn.

Found already!

Then, one day, while driving his motorcycle to the office, a thought about collapsing.
What if this Bluetooth and air filter technology were encased in a sturdy waterproof shell and mounted on a helmet? It’s also thanks to this mindset that now riders like me can connect music, phones, and everything.

Tìm thấy rồi!

Sau đó, vào một ngày nọ khi chạy chiếc mô tô của mình đến văn phòng làm việc, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Sẽ ra sao nếu cái Bluetooth và công nghệ lọc gió này được bọc trong một lớp vỏ chống nước một cách chắc chắn và gắn lên nón bảo hiểm? Cũng nhờ suy nghĩ này mà bây giờ những người cầm lái như chúng tôi có thể kết nối âm nhạc, điện thoại và tất tần tật mọi thứ với nhau.

Challenges posed

We always think that when driving, we can also have relaxing moments with friends. For that reason, the challenge was placed on the best of us (obviously he is still with us, being the oldest employee is also really the best in the company). As a result, a year later, we released the world’s first Bluetooth headset for motorcycles.
This is a technology boom and Scala Rider is the name given to a truly revolutionary product.

Thách thức đặt ra

Chúng tôi luôn quan niệm rằng khi cầm lái, chúng ta cũng có thể có những phút giây thư giãn cùng bạn bè. Vì lí do đó, thách thức được đặt lên vai người giỏi nhất của chúng tôi (rõ ràng đến giờ ông ấy vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi, là nhân viên kỳ cựu nhất cũng thật sự là người giỏi nhất công ty). Thành quả là một năm sau đó, chúng tôi đã ra mắt bộ tai nghe Bluetooth đầu tiên trên thế giới dành cho mô tô.
Đây quả là một sự bùng nổ công nghệ và Scala Riderlà cái tên được đặt cho sản phẩm cách mạng công nghệ thực thụ.

The legend of Scala Rider was born

Determining our direction, we have decided to suspend the production of headphones for phones to focus on products that make the lives of motorcyclists better and better. And so we have attached ourselves to our passion since then.

2004  2004 The world’s first removable Bluetooth headset

Scala Rider – the world’s first motorcycle Bluetooth headset, has created a new reality of motorcycles.
2005 2005 The world’s first headset with FM radio connectivity

Scala Rider FM introduces technology to design headphones with a Radio connection via FM to help motorcyclists stay up to date with the top news. The product also introduces a feature that automatically adjusts the sound for the best quality depending on the speed you are going.
2007 2007 The world’s first intercom headset that connects the steering wheel together

Scala Rider Q2 is a headset equipped with a smart intercom system that can connect two people up to 700m (0.45 miles) apart.
2009 2009 The world’s first long-distance intercom headset

Overcoming geographical barriers, Scala Rider G4 is the world’s first long-range intercom headset. This is also the first product equipped with firmware that updates the application via an internet connection.
2012 2012 The world’s first headset that can be used to share music

The Scala Rider G9x headset introduced Bluetooth music sharing – a prominent communication feature at the time.
2015 2015 The world’s first headset with mesh networking

Packtalk – the world’s first product that can exchange information with a new technology that far surpasses Bluetooth technology. Introduced multi-way mesh connection (DMC) technology to ensure seamless communication with up to 15 people without interruption, no loss of time and no worries about missing information.
2018 2018 The first device that can be automatically controlled by voice

Helping you stay focused while driving, Packtalk Slim and its twin Packtalk Bold offer automatic voice control. This is also the first product in the world to interact with virtual assistants like Siri and ok Google.

Huyền thoại Scala Rider ra đời

Xác định được hướng đi của mình, chúng tôi đã quyết định tạm dừng sản xuất tai nghe cho điện thoại để tập trung cho sản phẩm giúp cho cuộc sống của các chàng trai mê lái mô tô ngày một tốt đẹp hơn. Và thế là chúng tôi đã gắn mình với đam mê từ lúc đó.

2004  2004Bộ tai nghe Bluetooth rời đầu tiên trên thế giới

Scala Rider -sản phẩm tai nghe Bluetooth dành cho mô tô đầu tiên trên thế giới, đã tạo nên một thực tế mới của những chiếc mô tô.
2005 2005 Tai nghe đầu tiên trên thế giới kết nối radio FM

Scala Rider FM giới thiệu công nghệ thiết kế tai nghe có kết nối Radio qua sóng FM giúp anh em chơi mô tô luôn cập nhật tin tức hàng đầu. Sản phẩm cũng ra mắt tính năng tự động điều chỉnh âm thanh sao cho chất lượng tốt nhất tuỳ từng tốc độ bạn đang đi.
2007 2007 Tai nghe intercom đầu tiên trên thế giới kết nối các tay lái với nhau

Sản phẩm Scala Rider Q2 là dòng tai nghe được trang bị hệ thống liên lạc nội bộ thông minh có khả năng kết nối hai người cách nhau lên đến 700m (0.45 dặm).
2009 2009 Tai nghe intercom cự ly xa đầu tiên trên thế giới

Vượt lên rào cản về khoảng cách địa lý, Scala Rider G4 là dòng tai nghe intercom cự ly xa đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên được trang bị firmware cập nhật ứng dụng thông qua kết nối internet.
2012 2012 Tai nghe đầu tiên trên thế giới có thể dùng để share nhạc

Tai nghe Scala Rider G9x trình làng chức năng chia sẻ âm nhạc qua Bluetooth – tính năng giao tiếp nổi bật lúc bấy giờ.
2015 2015 Tai nghe đầu tiên trên thế giới kết nối theo kiểu mạng lưới

Packtalk – sản phẩm đầu tiên trên thế giới có thể trao đổi thông tin bằng công nghệ mới bỏ xa công nghệ Bluetooth. Trình làng công nghệ liên kết lưới đa chiều (DMC) đảm bảo liên lạc thông suốt lên tới 15 người mà không bị gián đoạn, không mất thời gian và khỏi lo lỡ thông tin.
2018 2018 Thiết bị đầu tiên có thể điều khiển tự động bằng giọng nói

Giúp bạn tập trung tối đa trong lúc lái xe, Packtalk Slim và người anh em song sinh Packtalk Bold đem đến hệ thông điều khiển tự động bằng giọng nói. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trên thế giới tương tác trợ lý ảo như Siri và ok Google.

… And now

We are proud to introduce to motorcyclists experience outstanding audio features with JBL technology integrated into the headset. Since 2019, the exclusive partnership between Cardo and JBL has brought the ultimate audio experience to the Packtalk and Freecom 4+ series (our flagship lineup) for the first time. The sound is impeccable no matter what. you are pressing close to the mountain or rushing down the highway.

… Và bây giờ

Chúng tôi tự hào giới thiệu đến anh em chơi mô tô trải nghiệm tính năng âm thanh vượt trội với công nghệ JBLtích hợp vào tai nghe. Từ năm 2019, sự hợp tác độc quyền giữa Cardo và JBL đã lần đầu tiên mang trải nghiệm âm thanh tối ưuvào dòng Packtalk và Freecom 4+ (dòng sản phẩm hàng đầu của chúng tôi).m thanh không chê vào đâu được bất kể là bạn đang ép sát núi hay lao vút xuống đường cao tốc.

WE HAVE ONLY ONE MISSION – TO MAKE YOUR JOURNEY UNIQUE

Just say “Hey Cardo!”

Let's experience the product together!
CHÚNG TÔI CHỈ CÓ MỘT NHIỆM VỤ DUY NHẤT – ĐÓ LÀ BIẾN HÀNH TRÌNH CỦA BẠN THÀNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Chỉ cần nói “Hey Cardo!”

Hãy cùng trải nghiệm sản phẩm!
Contact Info
CARDO SYSTEMS LTD.
811 E. Plano Parkway, Suite 110A, Plano, TX 75074, USA

    Thông tin liên hệ
    CARDO SYSTEMS LTD.
    811 E. Plano Parkway, Suite 110A ,Plano, TX 75074, USA
    [contact-form-7 404 "Not Found"]